Diller

Başkanlığımızın Misyon ve Vizyonu

Misyon:

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararneme ile kendisine verilmiş olan Üniversite destek hizmetleri görevini,  Üniversitemize bağlı birimlerin  hizmet ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ve faaliyetini sürdürebilmesi için  insan, araç ve malzeme gibi mevcut kaynaklarını ve kanun ile verilen ödeneklerini  en uygun  ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yeni ihtiyaçlarının, ödenekler dâhilinde  zamanında, rekabet ve şeffaflık ilkelerinden taviz vermeden uygun ürünün uygun  fiyata satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

Vizyon:

Başkanlığımızın Vizyonu; Doğruluğu, gerçekçiliği, hesap vermeyi, adil ve ilkeli olmayı  ilke edinmiş olan ve teknolojik imkânları iyi kullanan, tüm gelişmeleri takip eden ve çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, bilgiye ve öğrenmeye hevesli personeliyle, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak Üniversitemizin Misyon ve vizyonuna hizmet etmektir. 

                              Serap ÖZER