Diller

Hizmetlerimiz

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle kurulan Komprotörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birleştirilerek İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI oluşturulmuştur. 

GÖREVLERİ: Üniversitenin ödenekleri genel olarak Başkanlığımızın   toplu  kullanımına verilmiştir. Üniversitenin genel;
• Gayrımenkul ve menkul mal ve hizmet Alımı, gayrımenkul Kiralama ve benzeri işlemleri yürütmek. 
• Posta hizmetini yürütmek. 
• Temizlik,  birimler arası eşya ve evrak taşıma ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
• Rektörlük Özel kalem, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği ,Genel Sekreterlik, Enformatik   ile Daire Başkanlıklarının memur ve işçi  özlük işlerini yürütmek.  
• Biriminin  Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetlerini  ve  büyük ambar işini yürütmek,  
• Güvenlik Hizmetlerini yürütmek, 
• Park ve Bahçe  Temizlik Hizmetlerini yürütmek, 
• Verilecek benzeri diğer görevleri yürütmek, 
• Basımevi ile basım ve grafik işlerinde hizmet vermek.

 .Temsil hizmetleri alım satım işlemelerinin gerçekleştirme memuru işlemlerini  yürütmek (Mal- hizmet alım, yolluk işleri gibi)

.ÖYP'lilerin alım satım ve yolluk işlemlerinin gerçekleştirme memuru işlemlerini yürütmek.