Diller

İç Kontrol Standartları

 

GİRİŞ

Misyon - Vizyon

Organizasyon Şeması

Ortak. Görev. Sor. ve. Yetkiler

Ek. 5. Eğitim. Deneyim. Tablosu

 

İÇ KONTROL İŞ AKIŞI

1 Pers. Maaş. İşl. İAŞ.

2 Tahak. Ser. İşl. İAŞ

3 Tel. Fat. Öd. İAŞ

4 Yurtiçi. Gör. Yol. Öd. İAŞ

5 Fat. ve. Malz. Öd. İAŞ

6 Arşiv. Mlz. Kurum. Arşiv. Kal. İAŞ

7 Evrak. Arşiv. Kal. İAŞ

8 Satın. Alma.Yön. Bel. İAŞ

9 Açık. İhale. Us. ile. Satın. Alma. İAŞ

10 Pazarlık Usulü İAŞ

11 DMO. Alım. İAŞ

12 Doğrudan. Temin. İAŞ

13 Belli. İstekler. İAŞ

14 Tek. Kaynak. Us. Sat. İAŞ

 

İŞ TANIMLARI 

1 İdari. ve. Mali. İşler. Daire. Bşk İş Tanımı

2 İdari. İşler. Sorumlusu

3 Sekreter

4 Genel. Hizmet. Görevlisi

5 Evrak. ve. Arşiv. Sorumlusu

6 Evrak. Memuru

7 Arşiv. Memuru

8 Evrak. Dağıtım. Görevlisi

9 Mali. İşler. Sorumlusu

10 Maaş. ve. Diğer. Ödeme. Memuru

11 Satınalma. Sorumlusu

12 Satınalma. Memuru

13 Taşınır Kontrol Yetkilisi

14 Matbaa. Hizmet. Sorumlusu

15 Matbaa. Teknisyeni

16 Güvenlik. Hizmet. Sorumlusu

17 Koruma. Güvenlik. Görevlisi

18 Sivil. Savunma. Uzm

 

 RİSKLER

1 Misyon. Vizyon. Hedefler

2 Performans. Yonetimi. ve. Motivasyon

3 İletisim. ve. Koordinasyon

4 Hizmet. İçi. Eğitim 

5 Personel Yapısı

6 Çalışma. Ortamı. Koşulları

7 Organizasyon. Yapısı. ve. Yönetim

8 Bilgi.Teknolojileri

9 Asal. İş. ve İşlemler

Ek.3.Org.Yön.Sür.Perf.Analizi.Sonuç

Ek. 23. Risk. Değerlendirme. Tablosu

Ek. 24. Risk. Derecelendirme. Matrisi. Tablosu

Ek. 25. Risk. Skoru. Değerlendirme. Puan. Tablosu

Ek. 26. Kritik. Risk. Alanları. Değerlendirme. Tablosu

Ek. 27. Risk. Önem. Derece. Göre. Sır. Tablosu

Ek. 28. Risk. Sınıflandırma. Tablosu

Ek. 30. Risk. Kap. Takdir. Etme. Tablosu

Ek. 31. Risklere. Verilecek. Yanıtlar. Tablosu

Ek. 32. Risk. Ver. Yan. İlgili. Ger. Alanları. Tablosu

Ek. 33. Risk. Envanteri. Tablosu

Ek. 34. Risk Eylem Plan Tablosu