Diller

Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Birimin Görevi : Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Üniversitenin akademik, memur, işçi  maaş  ve diğer  özlük hakları ödemelerinin yapılması ile ilgili faaliyetleri hazırlamak,  planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

Özlük işleri Şube Müdürü 

TLF: