Diller

İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

 

1-Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bina içi, toplantı odası ve masalarının düzenlenmesi ve temizliği; israfa neden olabilecek musluk, aydınlatma, vb. alet ve araçların kontrol edilmesi ile ilgili faaliyetleri yapmak. Kampüse ait yol,  çevre temizliği  ve çöplerin toplanması işi ile birimler arası  eşya ve evrak  taşınma işini yürüten işçilerin çalışması ve bu   işçilerinin iş  organizasyonu.

2-Posta yoluyla gelen ve giden evrakların tasnifini yapmak ve yerine ulaştırmak posta servisinin işidir. Bu servis, posta yoluyla gelen evrakların "Genel Evrak servisine" teslimi ile gelen postaların  posta odasındaki ilgili birim kutusuna  tasnifi. Ayrıca,  " Giden Evrak" servisinden   bu servise teslim edilen  posta yoluyla gidecek olan evrakların postaya teslim işi. 

İç Hizmetler Şube Müdürü  Abdulkadir DEMİRELLİ

TLF: 3056