Diller

Sivil Savunma Birimi

Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;  Üniversitenin dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması, sivil savunma planının hazırlanması ve herhangi bir afet durumunda yapılması gereken eylemlerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

Sivil Savunma Uzmanı   Naim TAN

TLF: 3076