Diller

Basım Evi - Matbaa Şube Müdürlüğü

Basımevi Şube Müdür Vekili      Öğretim Görevlisi Kainat ÖZPOLAT

 

Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; matbaa baskı ve basım işlerinin sevk ve takibi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.