Yardımcı hizmetler

 

Adı Soyadı

Hikmet KARABULUT

Unvanı

Hizmetli

Dahili

3069

e-mail

@firat.edu.tr

   
 

 

 

Adı Soyadı

Murat ÇAK

Unvanı

 Temizlik İşçisi

Dahili

3069

e-mail

@firat.edu.tr

   
 

                                                                                                                                            

 

Adı Soyadı

Emine  DELİKANLI

Unvanı

 Hizmetlli

Dahili

3069

e-mail

@firat.edu.tr